GMT Twente

De wereld helpen naar duurzaam glas​

ALGEMEEN

Condensvorming op de buitenzijde van isolatieglas ontstaat bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. De kans hierop is het grootst gedurende de ochtend in het voorjaar en najaar. De condens verdwijnt zodra de temperatuur buiten stijgt en de luchtvochtigheid afneemt.

Condensvorming op de buitenzijde is geen fout in het product, maar juist het gevolg van de zeer goede warmte-isolatie van de beglazing!

Condensvorming op de binnenzijde (dus kamerzijde) van isolatieglas heeft vrijwel altijd te maken met een te hoge relatieve vochtigheid in de woning. Dit kan verholpen worden door de woning beter te ventileren.

Dit probleem komt nog wel eens voor als enkelglas wordt vervangen door isolatieglas. Door de betere warmte-isolatie wordt door condens op het glas de matige ventilatie zichtbaar.

Nee, een traditionele dubbele beglazing is gevuld met droge lucht.

In het geval van superisolerende dubbele beglazingen van het type Thermoplus is de ruimte tussen de glasbladen gevuld met argon. (Argon staat onder druk en jaagt het lucht buiten).

Belangrijke info voor de glasprofessionelen :

Thermoplus is de benaming voor het gamma dubbele beglazingen met lage emissiviteit vervaardigd door Glaverbel. De low-e coatings zijn tevens beschikbaar in enkel beglas ten behoeve van de fabrikanten van dubbele beglazingen. Als enkelvoudige beglazingen worden ze Planibel Top N, Planibel Plus en Planibel Energy genoemd.

Prestaties bij assemblage in dubbele beglazingen :

Planibel Top N : U = 1,1 (argon) of 1,4 (lucht), LTA = 79%, ZTA = 64% en zeer neutraal aanzicht.

Planibel Plus : U = 1,3 (argon) of 1,6 (lucht), LTA = 79%, ZTA = 67% en zeer neutraal aanzicht.

Planibel Top Energy : U = 1,1 (argon), ZTA = 39%, LTA = 71% en neutraal aanzicht.

Mattering door zandstraling = gezandstraald glas

Zandstraling bestaat uit het met hoge druk projecteren van een schuurmiddel op het glas. Zandstraling is mogelijk op het geheel – volledige zandstraling – of een deel (gedeeltelijke zandstraling) van het glasoppervlak.

Mattering met zuur (Matelux) = gematteerd glas

Mattering met zuur wordt verkregen door contact van het glasoppervlak met een zuur. Dit procédé kan worden gebruikt om het glas volledig of gedeeltelijk te matteren.

Beide bieden de mogelijkheid geometrische of figuratieve motieven te reproduceren. In tegenstelling tot mattering met zuur, dat een zeer resistent resultaat oplevert, is mattering door zandstraling gevoelig voor krassen, vetvlekken en vingerafdrukken.

Opgelet : mattering met zuur is normaal duurder dan mattering door zandstraling.

I – DE SUPERSISOLATIE – HET BASISPRINCIPE

Thermoplus beglazingen zijn superisolerende beglazingen met hoog rendement – tevens beglazingen met lage emissiviteit genaamd, door hun fijne doorzichtig laagje metaaloxyden dat de omgevingswarmte ervan weerhoudt naar buiten te ontsnappen. Deze laag werkt als een onzichtbare thermische spiegel die de omgevingswarmte (de warmtestraling die afkomstig is van warme radiatoren en warme wanden) terug naar binnen stuurt. De metaallaag verstrekt dus het product hogere isolerende eigenschappen dan die van een dubbele beglazing zonder coating.

Het warmte-isolerend vermogen van een beglazing laat zich meten aan de k (of U)-waarde. Hoe lager de k (U)-waarde, hoe beperkter het warmteverlies en hoe beter dus de bescherming/isolatie tegen de kou.

Beglazingen met hoog rendement onderscheiden zich tevens – met uitzondering van Thermoplus Energy – door hun hoge zontoetredingsfactor die 60% bereikt. Met andere woorden, ze maken het mogelijk om tijdens periodes van zonneschijn 60% van de gratis zonnewarmte te recupereren.

Minder warmteverlies + gratis inbreng van zonnewarmte = beperking van het energieverbruik = minder schadelijke uitstoot van CO2 in de atmosfeer = meer warmtecomfort.

II – DE K (U)-WAARDE

Om u beter te helpen de Thermoplus beglazingen te evalueren, dient u te weten dat:

 • de k(U)-waarde van een enkelvoudig blad Planibel floatglas is 5,8
 • de k(U)-waarde van een traditionele dubbele beglazing van het type Thermobel is 2,9
 • de k(U)-waarde van een dubbele beglazing met lage emissiviteit van het type Thermoplus Energy is 1,1

III – HET GLAVERBEL-GAMMA SUPERISOLERENDE BEGLAZINGEN – THERMOPLUS

Glaverbel stelt 5 verschillende Thermoplus-beglazingen voor:

 • Thermoplus Clearlite
 • Thermoplus Superlite
 • Thermoplus Astralite N
 • Thermoplus Starlite N
 • Thermoplus Energy

n.b: Het is niet aan te raden Thermobel met Thermoplus of verschillende typen Thermoplus in één en dezelfde gevel te plaatsen. Het esthetisch aspect kan namelijk variëren al naargelang van de beglazing.

Belangrijke info voor de glasprofessionelen :

Thermoplus is de benaming voor het gamma dubbele beglazingen met lage emissiviteit vervaardigd door Glaverbel. De low-e coatings zijn tevens beschikbaar in enkel beglas ten behoeve van de fabrikanten van dubbele beglazingen. Als enkelvoudige beglazingen worden ze Planibel Top N, Planibel Plus en Planibel Energy genoemd.

Prestaties bij assemblage in dubbele beglazingen :

 • Planibel Top N : U = 1,1 (argon) of 1,4 (lucht), LTA = 79%, ZTA = 64% en zeer neutraal aanzicht.
 • Planibel Plus : U = 1,3 (argon) of 1,6 (lucht), LTA = 79%, ZTA = 67% en zeer neutraal aanzicht.
 • Planibel Top Energy : U = 1,1 (argon), ZTA = 39%, LTA = 71% en neutraal aanzicht.

1) Welke beglazing

De in daken gebruikte beglazingen omvatten altijd Stratobel gelaagd glas in het binnenste blad. Definitie van gelaagd glas.

Deze samenstelling – gelaagd glas naar binnenzijde van woning gericht – vormt een doeltreffende bescherming voor de bewoners indien de beglazing per ongeluk zou breken, want het voorwerp dat op de beglazing valt wordt ten dele afgeremd door de doorbreking van het enkelvoudige glas aan de buitenzijde alvorens te worden gestopt door de gelaagde beglazing.

2) De berekening is slechts mogelijk met behulp van de volgende hypotheses:

– de klasse

 • klasse I : langs de zee
 • klasse II: landelijk gebied
 • klasse III: stedelijk gebied/geindustrialiseerd gebied.
 • klasse IV: stadscentrum

– de hoogte van het gebouw

– de reikwijdte

– de helling

– de hoogte boven de zeespiegel

Al deze gegevens die een berekening mogelijk maken, worden vermeld in de folder ‘isolerende dakbeglazingen’.

BINNEN- OF BUITENDEUREN (ALLE GLAS – MET OF ZONDER RAAMWERK)

Met dessins (doorschijnend) – klaar of kleurig:

Imagin – gamma figuurglas met meer dan 30 figuratieve of geometrische dessins.

De doorzichtigheid van het glas varieert naargelang de densiteit van het dessin. Beschikbaar in klaar, geel en bronze. Gezandstraalde versies beschikbaar voor sommige dessins.

Met dessins of logo’s:

– Zeefdruk van het type Artlite om allerlei motieven te reproduceren.

– Gematteerd glas* (gezandstraald glas of met zuur gematteerd glas van het type Matelux).

Met dessins en/of gekleurd:

Temperfuse – meerkleurig glas –

Gematteerd of doorschijnend aspect:

Gematteerd glas* (gezandstraald of met zuur gematteerd van het type Matelux).

Blank:

Blank Planibel floatglas of Linea Azzurra.

Gekleurd:

Gekleurde Planibel : bestaat in brons – grijs – groen.

*Gezandstraald glas: hogedrukprojectie van een schuurmiddel op glas

* Met zuur gematteerd glas: contact van het glasoppervlak met een zuur.

Met zuur gematteerd glas is niet gevoelig voor vlekken en krassen zoals gezandstraald glas. Met zuur gematteerd glas is meestal duurder.

NORMEN – ALGEMEEN

In bestekken wordt vaak de term “balvast” gebruikt als er glas moet worden geplaatst in een gymzaal / sportzaal.
Er is echter in Nederland geen norm voor “balvast” glas. In algemene zin geldt dat (minimaal) 8 mm thermisch gehard floatglas aan deze eis voldoet.

Dakbeglazing dient minimaal te voldoen aan klasse 1(B)1 conform NEN-EN 12600.
Een leverancier moet dit kenbaar maken op het CE-label. Gelaagd glas 33.2 kan aan deze eis van de NEN-EN 12600 voldoen, mits dit door de producent of leverancier ook daadwerkelijk wordt gedeclareerd. Of deze samenstelling in een specifieke situatie toegepast kan worden, dient altijd rekentechnisch te worden aangetoond.

NEN 3569

De NEN 3569, waarin de voorschriften zijn omschreven voor het toepassen van letselbeperkende beglazing, maakt geen onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie. Bij renovatie en nieuwbouw gelden dus voor het toepassen van letselbeperkende beglazing dezelfde eisen.

 • Klantvriendelijk

 • Snel reagerend

 • Vrijblijvende offertes

 • Afspraak = Afspraak

 • Klant is koning

 • Kwaliteit